Lean

Lean er en 'indstilling', der forankrer sig dybt i alle virksomhedens medarbejdere.

Ved fælles indsats effektiviseres alle arbejdsgange i virksomheden med det mål for øje:

'At skabe værdi for kunden'!  

Kvaliteten af arbejdet øges mens spild / fejl mindskes.

Gennem procesoptimering og målstyring i hele organisationen skabes Lean-effekten, der positivt bidrager til vækst, en større markedsandel og flere arbejdspladser i Danmark.