Human Ressource

I dag går virksomhedens medarbejdere ofte under betegnelsen ’virksomhedens vigtigste aktiv’.

Personalepolitikken skal kommunikeres, så medarbejderne ikke er i tvivl om, at de har mulighed for at udfolde deres fulde potentiale og at der er en vilje til at møde deres ønsker og behov. 

Det gør vi bl.a. gennem:

  • Personalehåndbøger
  • MUS (medarbejderudviklingssamtaler)
  • Personlighedstest
  • Tilfredshedsundersøgelser

I vores arbejde går vi bl.a. ind og ser på efteruddannelse, omskoling og kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere. Dette udmønter sig i konkrete handlingsplaner.