Corporate Social Responsibility

I forlængelse af regeringens ’Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar’ vedtog Folketinget i 2009 en lov, der har til hensigt at motivere danske virksomheder til at forholde sig aktivt til arbejdet med samfundsansvar.

Loven indebærer et krav om, at danske virksomheder nu skal redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i deres årsrapport - dog afhængigt af deres omsætning.

Virksomhederne skal redegøre for tre punkter vedrørende arbejdet med samfundsansvar:

  • Politikker: Hvilke politikker inden for samfundsansvar har virksomheden?

  • Handling: Hvordan omsætter virksomheden politikkerne til handling?

  • Resultater: Hvad er der opnået i løbet af året, og hvilke forventninger er der til fremtidige tiltag på området?


Virksomheder, der ikke har politikker for samfundsansvar, skal oplyse dette i deres årsrapport.

Vi deltager gerne i at klarlægge virksomhedens målsætning på området, ligesom vi metodisk arbejder med opfølgning og videreudvikling. Det giver virksomheden værktøjerne til et bevidst, koncentreret og professionelt arbejde på området.