Vores TeamTina har været selvstændig siden 1995 og har arbejdet med HR i størstedelen af den periode. Det har – kombineret med hendes Akademiuddannelse i ledelse – givet hende et godt indblik i, hvad der driver den enkelte og hvordan mennesker helt overordnet gerne vil motiveres og behandles.

Dernæst har hun personligt den største respekt for mennesker, der lykkes med at lægge deres liv om, fordi de simpelthen er tvunget til det og hjælper meget gerne i processen.

Udtalelser fra medarbejdere i fleksjob:
Julie:
Tina er meget rolig og forstående og vi kommunikerer godt på trods af, at jeg er døv.

Heidi:
Tina er utrolig god til at sørge for, at jeg har de bedste hjælpemidler og muligheder i mit job. Denne frihed og støtte gør, at vi udnytter mine kompetencer bedst muligt.

 

Tina Sørensen

tina@procesaps.dk

40 62 04 44

Margarita er født og opvokset i Peru i byen Cusco og har en bachelor i virksomheds økonomi samt en 3-årig system operatør uddannelse fra Peru. Færdighederne blev bl.a. brugt i Margaritas job som assistent i National Bank i Lima.
Da Margarita var 21 årig gammel mistede hun sin storebror på 23 år. Det var en stor sorg.
I 1987 flyttede Margarita forelsket til Danmark og så frem til at skulle dele et liv med sin kommende danske mand.

Livet i Danmark har Margarita elsket, selvom det også har bragt sorg og smerte med sig. I 1988 fik Margarita leddegigt, i 1991 gennemgik Margarita en svær skilsmisse midt i en graviditet, hvor hun ventede en datter og i 2013 mistede Margarita sin 25-årige søn til cancer.

De svære udfordringer i livet fik Margarita til at søge efter værktøjer til at skabe ro og balance i en tid, hvor alt var kaos omkring hende.

Margarita beskriver sig selv som heldig, fordi hun har 2 kulturer i bagagen - Inkakulturen og den kristne verden. Det blev også her, at en magtesløs Margarita fandt det, hun søgte. Inka kulturen førte til personlig udvikling og et fundament at bygge videre på.

I dag kan Margarita hjælpe andre med:

 • Sorgbearbejdelse

 • Personlig udvikling bl.a. i forbindelse med svigt og smerte

Margarita besidder en ro, der er tillidsvækkende og behagelig og som skaber tryghed i alle relationer.

 

Margarita Jensen

margarita@procesaps.dk

28 60 09 42

Jeanette er uddannet coach (ADHD professionel) og har stor erfaring i at arbejde med:

 • Professionel mentorstøtte med fokus på de problematikker, der hindrer borger i at komme på ud på arbejdsmarkedet.
  Det kan ske gennem motivation og støtte, en bisidder rolle, aktivt fastholdelsesarbejde, hjælp til at skabe et økonomisk overblik m.v..

 • Coach samtaler med speciale i NLP og ADHD professionel. Der søges afklaring i forhold til at finde vejen tilbage på arbejdsmarkedet og arbejdes målrettet med fastholdelse.

 • Etablering og dokumentation af virksomhedspraktikforløb, hvor der bygges bro fra praktikken til ordinær ansættelse eller løntilskudsordning.

Jeanette arbejder etisk og empatisk og har 10 års erfaring som myndighedssagsbehandler i kontakthjælp afd.

Jeanette er hurtig til at klarlægge delmål / mål og holde fokus både på de menneskelige- og arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettede tiltag.

 

Jeanette Malmberg

jeanette@procesaps.dk

61 16 13 60

Tina har erfaring i arbejdet som børne-/ familiekonsulent og er uddannet ID-coach og NADA-behandler.

Tina har - inden og i tiden efter - hun blev alenemor til sine to drenge været igennem en årelang kaotisk tid.

I dag bruger hun disse erfaringer som en styrke i sit arbejde med mennesker. Hun har oplevet en del, så når Tina siger: ”jeg forstår, hvad du mener”, så ER det, fordi hun forstår dig!

 • Baggrund fra tidligere arbejde i en socialforvaltning.
 • Voksenpædagogisk læreruddannelse / tekstilformgiver og mangler kun ca. 6 mdr. af udd. som folkeskolelærer, idet uddannelsen blev afbrudt grundet jobtilbud som lærer i folkeskolen.
 • Er EU-certificeret ID-Lifecoach samt internationalt certificeret NADA-behandler og har taget kursus i EFT-behandling.
 • Har arbejdet i specialklasser, med diagnosticerede børn, i alm. klasser og med fremmedsprogede børn.
 • Erfaring fra arbejde på aflastningshjem for børn.
 • Stor erfaring med voldsramte / omsorgssvigtede børn og børn med PTSD, samt børn på børnepsykiatrisk hospital og med fejlmedicinering.
 • Erfaring med unge misbrugere.
 • Desuden stor erfaring med arbejde som børne- / familiekonsulent i skilsmissesager og sager i Statsforvaltningen med mægling mellem forældre, børnesamtaler og som parts repræsentant.
 • Er blevet opsøgt af private, og brugt til parsamtaler i forhold til at undgå skilsmisse.
 • Har været hyret som ekstern familiecoach / -konsulent i kommunalt regi.

Tina er en ’overlever’ i ordets bedste forstand, er god til at sætte sig i andres sted og se løsningsmuligheder og har en helt overordnet kreativ indfaldsvinkel til mange problemstillinger og svære udfordringer.

 

Tina Vestergaard

tinve@procesaps.dk

26 25 88 10

Anja er et meget alsidigt menneske med en fortid som henholdsvis turistguide, landmand med speciale i svin og uddannet SOSU-assistent. Hendes adfærd er udadvendt og anerkendende og hun taler altid den ’svages’ sag. Anja er elsket på institutioner og bosteder for psykisk sårbare, demente og sen-hjerneskadede mennesker.

Hendes styrke ligger i:

 • Mentorstøtte – personlig og faglig.

 • Ledsageordninger – mentalt understøtte den enkelte i processen.

 • Støtte / kontaktperson – herunder klarlægge og samarbejde om den enkeltes fysiske og praktiske behov.

Anja har en exceptionel evne til at skabe tryghed og dialog gennem hendes empatiske og positive smittende adfærd.

 

Anja Højte

anja@procesaps.dk

20 93 24 79