Ud på- / tilbage til arbejdsmarkedet

Der kan være mange måder, hvorpå man bliver parat til at komme ud på eller tilbage til arbejdsmarkedet.
Det kan bl.a. være:

  • Hjælp til udarbejdelse af jobansøgning

  • Hvordan præsenterer jeg mig selv, personlig fremtoning, kommunikation og kropssprog

  • Hvilke sociale kompetencer er jeg i besiddelse af? Hvordan kan jeg være med til at skabe et godt arbejdsklima? Hvilke kompetencer har værdi hvornår?

  • Virksomhedspraktik - vi støtter og bygger op efter behov, således at du finder en arbejdsmarkedsidentitet. Dette betragtes som en genoptræning / optræning som med fordel kombineres med mentorstøtte.

  • Virksomhedsafprøvning – for at afklare timer, funktioner, skånehensyn og andre muligheder på jobmarkedet.