Opkvalificering

Vi arbejder målrettet på at hjælpe borgere med faglige-, sociale- eller psykiske udfordringer til at skabe en tilværelse med fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det kan f.eks. være førtidspensionister, fleksjobbere eller blot mennesker, der efter en svær periode i livet har brug for at komme tilbage på sporet i et ordinært job. Målgruppen er indstillet på forandringer og at arbejde med sig selv personligt og fagligt, for at sikre: 'En proces til selvforsørgelse'

Vores styrke ligger i individuelle forløb:
- Fleksjobbere og førtidspensionister der er udsatte på arbejdsmarkedet og som har brug for fortsatte skånebehov.
- Unge på kant med loven og/eller bruger af rusmidler, som ønsker at stoppe kriminalitet og misbrug.
- Mennesker med diagnoser (f.eks ADHD), der har brug for coaching og personlig støtte til at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
- Ledige borgere, der har behov for ekstra støtte for at komme ud på arbejdsmarkedet.