Virksomhedspris 2014

Lejre Kommunes

Virksomhedspris 2014

Tildeles

Proces Konsulenterne

 

Prisen tildeles en Lejre virksomhed, som med sit sociale engagement og rummelighed medvirker til at borgere på kanten af arbejdsmarkedet fastholdes eller integreres på arbejdsmarkedet.

"Proces Konsulenterne har med sin rummelighed bidraget til at flere personer er fasstholdt eller integreret i ansættelsesforhold, der har gjort personerne selvforsørgende."

 

9. april 2015

Christian Plank

Formand for Udvalget for Job & Arbejdsmarked

 

Artikel Lejre Kommune