Socialpolitik

Vi anser det for vigtigt, at vi som virksomhed påtager os et medansvar for samfundets udvikling.

Vi ønsker aktivt at medvirke til frembringelsen af ’små succeshistorier’, hvor ’ramte’ mennesker lykkes med et velfungerende arbejdsliv.            

Vi ansætter gerne fleksjobbere og vi stiller krav som til øvrige medarbejdere, men udviser respekt ved at arbejde åbent med de skånebehov, der nu engang er. Vi anser det også for vigtigt at imødekomme medarbejderens behov for korte afbræk. Det styrker medarbejderens mulighed for at gennemføre en arbejdsdag uden at lide unødvendige nederlag og giver vores virksomhed mulighed for at udnytte medarbejderens kernekompetencer bedst muligt. Derigennem opnår vi en ærlighed, der medvirker til en åben og tillidsbaseret kultur.

Vi forventningsafstemmer løbende og ønsker at behandle alle troværdigt, retfærdigt og med høj integritet. Det betyder, at vi ikke ’putter nogle mennesker i bokse’, men tilbyder helt individuelle forløb for at styrke og udvikle den enkelte bedst muligt. Vi sikrer gennem individuelle værktøjer og intern undervisning, at alle får succes på deres felt.

Når der er stor travlhed hos enkelte medarbejdere, så byder alle ind med hjælp - også selvom egne opgaver skal løses. Det handlemønster gør os til en rummelig organisation og til nogle rummelige individer, der bakker hinanden op i gensidig forståelse.

Vores filosofi er:
’Alle mennesker har et potentiale og et behov for at bidrage til den verden, de lever i'.

At tage aktivt del i de lokale udfordringer går således fint i tråd med vores menneskesyn generelt og vi mener, at forskelligheden og det individuelle bidrag er en positiv styrkelse af vores kultur.

Vi takker vores kunder for deres opbakning til vores socialpolitik.