Personalepolitik

Vores medarbejdere leverer som udgangspunkt altid deres bedste. Med dette mener vi, at alle medarbejdere bidrager med stor faglighed og med deres unikke personlighed.

Vi har en grundlæggende indarbejdet tillid og tryghed, som det bærende element i vores indbyrdes forhold og dernæst tror vi på, at ansvar er nøglen til motivation og engagement. Det ansvar, der uddelegeres til den enkelte medarbejder, kombineres med en høj grad af indflydelse og selvbestemmelse.

Vi bakker kollegialt op i forbindelse med deadlines. Det være sig også i forbindelse med sygdom, afholdelse af trivselsdage eller andet planlagt / pludseligt opstået fravær.

Vores filosofi er, at når vi bakker op om hinanden, så skaber vi rum til at bede om hjælp, til at lære og lære fra os. Vi værdsætter hinanden, for dem vi er og styrker hinanden i at udvikle os.

Vi videndeler og implementerer løbende nye tiltag, der sætter os i stand til at øge vores kompetencesæt.

Vi er stolte af vores resultater - egne som andres!

 

Vores Personalepolitik