Hvidvaskningsloven

Proces Konsulenterne er underlagt loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Det betyder, at vi er forpligtet til at modtage og opbevare identitetsoplysninger på vores kunder i 5 år.

Vi vil derfor helt naturligt, bede vores kunder om en kopi af den nødvendige dokumentation.

Vi har endvidere udarbejdet interne regler, så vi sikrer at være i besiddelse af den omhandlende kunde legitimation ligesom vi foretager interne kontroller og evt. indberetninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), såfremt vi bliver opmærksomme på transaktioner, der kan have tilknytning til hvidvaskning eller til finansiering af terrorisme.

Det er regler, som vi er forpligtet til at efterleve og de betyder blot for vores kunder, at vi medvirker til en ansvarlig adfærd i et trygt og godt samfund.