Virksomhedspræsentation

Når en virksomhed ønsker at afgive et tilbud på en udliciteret sag, så kræves der fyldestgørende dokumentation – ikke blot for den beregnede tilbudspris.

Vi kan tilbyde at hæve ”overliggeren” for vores kunder i forbindelse med tilbudsafgivning, idet vi ved at udarbejdelsen af en virksomhedspræsentation afdækker og klarlægger virksomhedernes proces-metoder / valg.

En sådan præsentation kan indeholde virksomhedens bløde værdier herunder:

  • Projektledelse
  • Projektstyring
  • Kommunikation
  • Kvalitetssikring
  • Kapacitet og planlægning
  • Risikoanalyse
  • Risikovurdering
  • Arbejdsmiljø, herunder sikkerhed og sundhed
  • Miljø
  • CSR