Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).

En APV er en aftale mellem virksomheden og medarbejderne.

Man analyserer for hver enkelt medarbejder alle arbejdsmiljøspørgsmål og udarbejder en handlingsplan, der ligger til grund for det arbejde, der fremtidigt skal tages aktion på.

APV arbejde er en løbende proces, hvor det bl.a. handler om at få alle medarbejdere til at medvirke til et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø.